16 oktober: Lezing ‘Bos is niet natuur!’

Over wat bos is zijn we het snel eens. Maar wat bos voor ons betekent, daarover lopen de meningen uiteen. En over hoe we met ons bos moeten omgaan woedt een heftige discussie. Natuurbeschermers staan lijnrecht tegenover bosbouwers. Burgers keren zich tegen terreinbeheerders. We horen een kakofonie aan argumenten: kaalkap moet verboden worden, ontbossing moet stoppen, er mag geen geld worden verdiend aan natuur, houtoogst moet stoppen, bomen langs wegen moeten gekapt, en ga zo maar door.
<lees meer>

Reacties

Stichting Renkums Beekdal

Auteur: Stichting Renkums Beekdal

Stichting Renkums Beekdal is een initiatief van Staatsbosbeheer, IVN en de gemeente Renkum.