18 september: Lezing over Heideboerderij Renkums Beekdal

Een lezing door Martin Woestenburg en Marcel van Silfhout over Heideboerderij Renkums Beekdal

Onze heidevelden maakten vroeger deel uit van het traditionele heidelandbouwsysteem. Schaapskuddes graasden op de heide en leverden mest voor voedselproductie. Zo werden voedingsstoffen uit een groot gebied aan graasgronden geconcentreerd op een klein gebied aan akkers. Dit was eeuwenlang een succesvolle manier om de vruchtbaarheid van de akkers op peil te houden en tegelijk een vorm van integraal landschapsbeheer met een hoge biodiversiteit en een gemeenschappelijke organisatie van het landgebruik.

Lees meer

Reacties

Stichting Renkums Beekdal

Auteur: Stichting Renkums Beekdal

Stichting Renkums Beekdal is een initiatief van Staatsbosbeheer, IVN en de gemeente Renkum.