31 Mei dialoogbijeenkomst ‘Weer water in de beken!?’

De tweede dialoogbijeenkomst in het kader van het gebiedsproces vindt plaats op 31 mei en heeft als thema ‘Weer water in de beken!?’ Hierin worden onder meer de (tussen-)resultaten gepresenteerd van provinciale studies voor herstelmaatregelen op de Veluwe, gericht op het Renkums en het Heelsums Beekdal. De deelnemers kunnen discussiëren over wat we moeten doen of nalaten om weer voldoende water in de beken te krijgen. U bent van harte welkom om mee praten.

Datum:          Dinsdag 31 mei 2022
Plaats:           Doelum, Hogenkampseweg 45, 6871 JK Renkum
Contact:        info@renkumsbeekdal.nl

Programma:
14
.30            Inloop
15.00            Introductie
15.15            Natuurmaatregelen in overgangsgebied van Natura 2000 in het kader van Gelderse Maatregelen Stikstof  (Willem Capel, TAUW)
16.00            Aanpak Herstel van de Beken (Richard Meijers, Provincie Gelderland)
16.45            Pauze
17.00            Het recht van het water (Jessica den Outer, UN Harmony with Nature programme)
17.30            1e Dialoogronde
18.00            Broodje met …
19.00            Waar blijft het water? (Flip Witte, Ecohydrologie)
19.30            2e Dialoogronde
20.15            3e Dialoogronde
20.45            Afsluiting en napraten.

Aanmelden: Klik op Aanmelden. Zoek in de Activiteitenagenda naar 31 mei en klik op de activiteit. In het venster ‘Evenement Bekijken’ ziet u of er nog plaats is. Klik op ‘Deelname toevoegen’, vul uw gegevens in en Maak de deelname. U ontvangt (na enige tijd) een bevestiging van uw aanmelding. Voor 31 mei ontvangt u nog een herinnering.

Als aanmelding niet meer mogelijk is stuur dan een e-mail naar info@renkumsbeekdal.nl , dan zorgen we dat u op de hoogte wordt gehouden van het gebiedsproces.

Op 22 april vond de eerste dialoogbijeenkomst plaats in het kader van het gebiedsproces ‘Heel het Renkums Beekdal’ . Klik hier voor een korte impressie.

Reacties

Auteur: Stichting Renkums Beekdal

Stichting Renkums Beekdal is een initiatief van Staatsbosbeheer, IVN en de gemeente Renkum.