Beekjesdag 12 juni

Het landelijke IVN organiseert Slootjesdagen. IVN afdeling Zuidwest Veluwezoom en Stichting Renkums Beekdal organiseren samen onze eigen ‘Beekjesdag’ op zaterdag 12 juni, van 13 tot 16 uur. Omdat het water in onze slootjes stroomt zijn het dus beekjes. Tijdens deze Beekjesdag kunnen kinderen in de leeftijd tot 12 jaar ervaren wat er in en om de beken leeft en groeit. Ouders krijgen de gelegenheid om kennis te maken met IVN Zuidwest Veluwezoom en Bezoekerscentrum Renkums Beekdal.

Programmaonderdelen
1. Ontdekkingstocht
Onder leiding van een vrijwilliger gaan de kinderen zelf op onderzoek uit in de beek en de waterplas nabij het bezoekerscentrum (zie locatie). Er liggen schepnetjes en bakken klaar waarmee zij het waterleven zelf kunnen ontdekken en bekijken. Kinderen kunnen in de beek kijken met behulp van een onderwaterkijker.
Vanwege corona moeten deelnemers zich van tevoren per huishouden opgeven voor een tijdslot waarop zij willen starten. Onder een huishouden wordt verstaan: een of twee volwassenen met eigen kinderen en eventueel een vriendje of vriendinnetje. Er zijn vier tijdsloten: om 13.00, 13.45, 14.30 en 15.15 uur; op elk tijdstip is er ruimte voor vier huishoudens. Aan deelname zijn geen kosten verbonden. Klik op een van de linken om je op te geven voor een van de vier tijdsloten:
13:00 tot 13:45 uur https://www.supersaas.nl/schedule/Stichting_Renkums_Beekdal/Activiteiten/40985869
13:45 tot 14:30 uur
https://www.supersaas.nl/schedule/Stichting_Renkums_Beekdal/Activiteiten/40985870
14:30 tot 15:15 uur
https://www.supersaas.nl/schedule/Stichting_Renkums_Beekdal/Activiteiten/40985871
15:15 tot 16:00 uur
https://www.supersaas.nl/schedule/Stichting_Renkums_Beekdal/Activiteiten/40985881
Deelnemers worden verzocht om zelf de geldende corona-regels rond hygiëne in acht te nemen.

2. Beekjestafels
Tafel met informatie over het leven in en nabij de beek, zoals zoekkaarten en een aquarium. Per huishouden is er een eigen tafel met materialen.

3. Kraam
Informatiestand met informatie over het IVN en de Stichting Renkums Beekdal, zoals de activiteiten van verschillende werkgroepen. Ook is er een beamer aanwezig waarmee waterdiertjes vergroot zullen worden geprojecteerd.

Reacties

Auteur: Stichting Renkums Beekdal

Stichting Renkums Beekdal is een initiatief van Staatsbosbeheer, IVN en de gemeente Renkum.