Cursus ‘IVN Gastheer van het Landschap’ voor recreatie- en horecaondernemers

In het voorjaar 2022 start  het programma ‘IVN Gastheer van het Landschap‘, waarin ondernemers uit Wageningen, Ede en Renkum meer leren over erfgoed, natuur en landschap van het Renkums Beekdal.
Met heide, sprengen met schoon bronwater en een gevarieerd bos is de omgeving van heel het Renkums Beekdal tussen Hoge en Lage Veluwe een aantrekkelijke bestemming voor recreanten. Als recreatie- of horecaondernemer kun je daar de vruchten van plukken. Een ondernemer die de bijzondere (natuurlijke) waarden en ook de kwetsbaarheid van zijn eigen gebied goed kent en weet uit te dragen, is een interessante gastheer of –vrouw. Ondernemers kunnen zich aanmelden voor het programma via www.ivn.nl/gastheer-renkums-beekdal. Aanmelden kan ook op de informatieavond van 9 november. 
De cursus
Tijdens het programma ‘IVN Gastheer van het Landschap‘ verdiepen de ondernemers zich gedurende vier dagdelen in het landschapsverhaal van heel het Renkums Beekdal, van hoge tot lage Veluwe, de flora en fauna, cultuurhistorische waarden, recreatieve mogelijkheden en de bijzondere natuurparels. Ook gaan ze naar buiten tijdens een veldexcursie, om met eigen ogen te ontdekken wat de streek allemaal te bieden heeft. Het prachtige landschap van de drie gemeenten rondom het beekdal is aan elkaar verbonden door de bijzondere ontstaansgeschiedenis, het netwerk van vele sprengen en beken en natuurlijke verbindingen. Daarom is het programma geschikt voor ondernemers uit de gemeenten Wageningen, Ede en Renkum.
Natuurarrangementen
Het programma draait niet alleen om het leren kennen van het eigen gebied, maar ook om het vormen van een duurzaam netwerk van recreatieondernemers in heel het Renkums Beekdal. Samen gaan de ondernemers tijdens en na het programma natuurarrangementen en -excursies ontwikkelen om het Renkums Beekdal (nog) beter op de kaart te zetten.

Het ‘IVN Gastheer van het Landschap’ programma start op 25 januari 2022. Waar mogelijk zijn de bijeenkomsten fysiek met in achtneming van de dan geldende COVID-maatregelen. Laten de maatregelen die ruimte niet, dan worden (onderdelen) van het programma online of hybride georganiseerd.
Meer lezen en aanmelden kan via www.ivn.nl/gastheer-renkums-beekdal. Het aantal deelnemers is beperkt, dus meld je snel aan!

Veluws netwerk
Dit is niet het eerste netwerk op de Veluwe van Gastheren en Gastvrouwen van het Landschap. Gemeenten Hattem, Heerde, Apeldoorn, Ermelo, Ede, Epe, Elburg en Oldebroek hebben al netwerken van gastheren (m/v) die samenwerken.

 
Het programma wordt mogelijk gemaakt door IVN Natuureducatie, Stichting Renkums Beekdal en de gemeenten Ede, Wageningen en Renkum. De provincie Gelderland ondersteunt het programma.

Reacties

Auteur: Stichting Renkums Beekdal

Stichting Renkums Beekdal is een initiatief van Staatsbosbeheer, IVN en de gemeente Renkum.