De Renkumse Beekdalen en de Ontwerp-Omgevingsvisie Renkum 2040

Vanaf 2022 worden de huidige bestemmingsplannen stap voor stap vervangen door nieuwe plannen gebaseerd op de nieuwe Omgevingswet. Het is daarom belangrijk er vroeg bij te zijn, om de fundamenten voor de  toekomst van de Renkumse beekdalen opnieuw en beter vast te leggen. De eerste stap hiervoor is de ontwerp-Omgevingsvisie Renkum 2040 die door de gemeente in november openbaar is gemaakt.  Het is een langetermijnvisie op hoofdlijnen voor de ontwikkeling van de leefomgeving. Het biedt een stip op de horizon voor de ambities en doelstellingen om te komen tot een veilige en gezonde fysieke leefomgeving, ook voor de Renkumse beekdalen. De volgende stappen zijn de uitwerking van deze visie in omgevingsplannen en programma’s.

Het Renkumse beekdal is nu in de ontwerp-Omgevingsvisie Renkum 2040 aangewezen als de  gemeente-overstijgende robuuste ecologische corridor van Veluwe naar Nederrijn voor zowel de gemeenten Ede, Wageningen als Renkum. Ook in de Omgevingsvisie Buitengebied van de gemeente Wageningen  en de ontwerp Omgevingsvisie Ede is dit in woorden met gelijke strekking vastgelegd.

De gemeente Renkum zegt in de ontwerp-Omgevingsvisie dat zij het realiseren van deze visie wil doen in samenwerking met inwoners, bedrijven en gebiedspartners. Voor de Renkumse beekdalen kan dat volgens de gemeente via een specifiek gebiedsprogramma, zoals het burgerinitiatief dat hiervoor onder de werktitel het Gletsjerparadijs loopt. De Stichting Renkums Beekdal heeft in haar reactie op het ontwerp- Omgevingsvisie Renkum aangegeven hierop graag met de gemeente Renkum en ander gebiedspartners te willen samenwerken. Ondermeer via onze al bekende Dialoogbijeenkomsten willen wij daar bewoners, bedrijven en bezoekers van de Renkumse beekdalen in de gemeenten Renkum, Ede en Wageningen actief bij betrekken. Wil je ook meedenken en meewerken voor de toekomst van de Renkumse beekdalen meld je belangstelling dan via info@renkumsbeekdal.nl

Ontwerp-Omgevingsvisie Renkum 2040
Omgevingswet en Omgevingsvisie | Gemeente Ede
Omgevingsvisie Buitengebied Wageningen

 

Reacties

Auteur: Stichting Renkums Beekdal

Stichting Renkums Beekdal is een initiatief van Staatsbosbeheer, IVN en de gemeente Renkum.