Dialoogavonden

Dialoogavond ‘Toekomst van het Renkums Beekdal’ 20 februari 2020

Een verkenning van een natte ecologische verbinding met de uiterwaard en mogelijke gevolgen van de energietransitie voor het zuidelijke deel van het beekdal

Op 20 februari heeft de Stichting Renkums Beekdal, in samenwerking met de Provincie Gelderland, de Gemeente Wageningen en de Gemeente Renkum een dialoogavond georganiseerd.  Hier was voor iedereen de gelegenheid om  mee te praten over de toekomst van het Renkums Beekdal.

De organisatoren en genodigden kunnen terugkijken op een geslaagde avond. Geïnteresseerden hebben kennis kunnen nemen van de plannen van de Provincie Gelderland, de gemeente Wageningen en de gemeente Renkum. Er waren veel vragen gesteld vanuit het publiek en de ontwerptafels hebben een palet aan suggesties opgeleverd. Dit alles wijst op grote betrokkenheid. Wij willen u graag bedanken voor uw inbreng.

U kunt het verslag van de avond en de presentaties van onze gasten hieronder terugvinden. De eerste presentatie is van de Provincie Gelderland over de planvorming rond het ecoduct tussen het beekdal en de uiterwaarden. De twee andere presentaties gaan over de besluitvorming en voorstellen met betrekking tot het plaatsen van windmolens en zonnepanelen en andere overwegingen in de ruimtelijke indeling van ons landschap.
Tevens willen we er u op attenderen dat de bewonersavond georganiseerd door de gemeente Wageningen over het omgevingsproces buitengebied, die gepland was op 19 maart, voorlopig is uitgesteld.
Te dowloaden documenten
1 Presentatie_SRB_dialoogavond_20feb2020
2 Presentatie_Provincie GLD_dialoogavond_20feb2020
3 Presentatie_Gemeente Renkum_dialoogavond_20feb2020
4 Presentatie_Gemeente Wageningen_dialoogavond_20feb2020
Begeleidende brief SRB_Dialoogavond 20 feb
Notulen Dialoogavond 20 februari_Toekomst van Renkums Beekdal