Boomgaard

Hoogstambrigade aan de slag in boomgaard

De Stichting Renkums Beekdal wil zich inzetten voor informatie, educatie en participatie over en in de natuur in zijn algemeenheid en in het Renkums Beekdal in het bijzonder.

Een van de mogelijkheden daartoe is de Boomgaard Renkums Beekdal ten zuiden van het bezoekerscentrum die nu in aanleg al aanwezig is en door de Hoogstambrigade Renkums Beekdal verder zal worden ontwikkeld.

Deze boomgaard is naast het fraaie landschappelijke aspect ieder seizoen weer anders en is een prachtige buitententoonstelling over een ecologisch systeem.

De trotse appelplukkers van de hoogstambrigade
Foto: Gabriëlla van der Linden

Inzicht in bestuiving, de wereld van insecten (bijen), groei en bloei, het natuurlijk evenwicht tussen planten, vogels, insecten, vlinders en kleine zoogdieren wordt hier duidelijk.Vruchtvorming en de grote (bio) diversiteit in een dergelijk systeem, de invloed en afhankelijkheid van weer en wind, vorst en zon, water en droogte wordt “life” duidelijk. Zowel voor kinderen als volwassenen is een fruitboomgaard een lust voor het oog en een bron van overheerlijk voedsel. Kortom deze boomgaard verdient een goed beheer en onderhoud door een enthousiaste groep vrijwilligers op deze prachtige plek in het Renkums Beekdal.