Geschiedenis

Industrie maakt plaats voor natuur in het Renkums Beekdal

Staatssecretaris Sharon Dijksma, Renkums burgemeester Jean Paul Gebben (rechts) en de Gelderse gedeputeerde Jan Jacob van Dijk openen het Renkums Beekdal op 25 mei 2013.

Tientallen jaren rook het er vooral naar rubber. Lange tijd bepaalden Vredestein en achttien andere bedrijven het beeld. Het industrieterrein Beukenlaan in Renkum heeft een metamorfose ondergaan. In het Renkums Beekdal maakte industrie plaats voor natuur: het bedrijventerrein werd omgetoverd tot een natuurlijk beekdal met hoogteverschillen, beken en natte graslanden.
Het industrieterrein Beukenlaan blokkeerde lange tijd het dal van de Renkumse Beek over de gehele breedte. Daardoor werden vogels, reptielen en insecten bedreigd in hun voortbestaan.

Het industrieterrein Beukenlaan ten tijde van het begin van de sloop.

De omvorming naar een natuurlijk beekdallandschap vergroot het leefgebied en brengt dieren uit beide gebieden met elkaar in aanraking. Het gaat hier om een uniek project. Nooit eerder maakte in ons land industrie op deze schaal plaats voor natuurontwikkeling.

Met het afronden van het Renkums Beekdal is een belangrijke schakel gerealiseerd in de Renkumse Poort, een van de grote ecologische verbindingszones die de hoge, droge Veluwe verbindt met de lage, natte en voedselrijke uiterwaarden van de Rijn. Drie ecoducten waaronder het nabijgelegen J.P. Thijsse, enkele ecopassages en natuurontwikkeling op enkele locaties maken de verbinding compleet.

Papierindustrie

De herinrichting van het Renkums Beekdal bevat ook een ‘eerbetoon’ aan de papierindustrie, waar het zoals overal in Renkum in het Beekdal ooit allemaal mee begon.

Enkele elementen die herinneren aan de papierindustrie (zoals Van Gelder) zijn behouden, een nieuw kunstwerk werd gerealiseerd en het neemt een prominente plaats in.

Het project Renkums Beekdal startte op initiatief van de provincie Gelderland in 2003 met de ondertekening van een samenwerkingsconvenant door de toenmalige ministeries van LNV en VROM, de provincie en de gemeente Renkum. Verder werkten mee de Dienst Landelijk Gebied, Staatsbosbeheer, het bedrijfsleven en het waterschap Vallei en Veluwe.

Inventarisatie in het Renkums Beekdal

Lees hier meer over het Renkums Beekdal op de website van het KNNV.