Educatie

Primair onderwijs

Beleven, ontdekken, onderzoeken
Kinderen hebben een natuurlijke drang om hun omgeving te onderzoeken. Onze educatie-programma’s zijn daarom gericht op ontdekkend leren. Kinderen beleven de natuur en het cultureel erfgoed in de omgeving en ze denken na over hoe we omgaan met natuur en milieu. De nadruk ligt daarbij op water en waterkwaliteit, biodiversiteit, bos en landgoederen.

Scholen uit de gemeente Renkum kunnen op onze programma’s inschrijven via de website www.cesisrenkum.nl
Daarnaast spelen we graag in op specifieke wensen vanuit het onderwijs, zowel voor Renkumse als voor andere basisscholen. We ontwikkelen een programma voor groep 7 en 8 als kennismaking met het Renkums Beekdal.

Andere groepen met kinderen kunnen een excursie aanvragen en daarbij aangeven wat hun wensen zijn. Groepen met kleuters kunnen het vaste kabouterpad aanvragen.

Secundair en hoger onderwijs

Groepen uit het secundair onderwijs kunnen via het formulier bij excursies een excursie aanvragen en daarop aangeven wat hun wensen zijn.
Schoolklassen die logeren in het natuurvriendenhuis De Bosbeek (bosbeek.nivon.nl/groepen) zijn we graag van dienst.
De Stichting Renkums Beekdal wil het aanbod aan secundair en hoger onderwijs graag uitbreiden in samenspraak met de scholen.

Contact
info@renkumsbeekdal.nl of ineke.puijk@renkumsbeekdal.nl