Een goed begin!

Op de eerste dag van het Nieuwe jaar maak ik een wandeling , bijna 20 km, van de Wageningse Westberg naar de Valenberg bij Otterlo, ooit een vlakte van spoelzanden hier in heel oude jaren neergelegd door een gletsjer. Nu bekender als de Renkumse Beekdalen en internationaal als de Sandr van Wolfheze.
 Als door kamers in een museum wandel ik langs de sporen die de mens hier vanouds in het landschap heeft achtergelaten, grafheuvels, raatakkers, hessenwegen, wildwallen, schaapskooien, sprengenkoppen, opgeleide beken, pleisterplaatsen, en plekken van oorlog en bevrijding om bij stil te staan. Pareltjes van landschappen rijgen zich aaneen als parels aan een ketting die gezien en gekoesterd mag worden; de Rijnuiterwaarden vanaf de Westberg, de landgoederen van Dorskamp en Oranje Nassaus Oord, de bossen van Oostereng en Quadenoord, de Paradijzen bij de Bosbeek en de Sijsselt, de Ginkelse heidevelden, de brongebieden van de (verdwenen) Renkumse beek bij de Kreelse plassen, Reemsterveld , Planken Wambuis en Mosselse veld, de Valenberg.
Een rijk bezit dat zich naar historie, schaal en diversiteit weer zou kunnen meten met menig ander Nationaal Landschap en zelfs weer aan internationale standaarden voor werelderfgoed en geopark zou kunnen voldoen als wij er in slagen de kwaliteiten van het gebied te herstellen, te verbeteren en te behouden. Daarvoor is een krachtig programma voor robuust natuur en landschapsherstel nodig. Klimaatverandering, verdroging, stikstof, recreatiezonering, erfgoedbehoud, circulair landgebruik, energietransitie, ontsnippering en meer vragen om maatregelen, investeringen en samenwerking. De inliggende gemeenten Renkum, Wageningen en Ede hebben in hun Omgevingsvisies hun ambities voor de toekomst van ons gebied herbevestigd. Nu is de realisatie aan de orde. Daaraan gaan wij in 2022 werken. Voor jou  en ook met jou. Kom daarvoor in 2022 naar ons Bezoekerscentrum Renkums Beekdal, neem deel aan onze dialoogbijeenkomsten  en doe met ons en onze gebiedspartners mee in het gebiedsproces voor de Renkumse Beekdalen, van hoge veluwe tot lage veluwe een grenzeloos gletsjerparadijs.
Namens bestuur en vrijwilligers wens ik jou daarvoor een Goed Begin van een gezonder beekdal en een gezond 2022.
Mathieu Pinkers, voorzitter Stichting Renkums Beekdal

Reacties

Auteur: Stichting Renkums Beekdal

Stichting Renkums Beekdal is een initiatief van Staatsbosbeheer, IVN en de gemeente Renkum.