Eerste bronst in de Renkumse poort!

Het is vroeg in de herfst, de nevel ligt dunnetjes over het open terrein tussen de bomen. Het is fris zo in de ochtend. Hier en daar beginnen de blaadjes al te kleuren aan de bomen. Nu het wat kouder wordt in de nachten gaat het echt beginnen; de edelhertenbronst. Het paringsritueel van de edelherten.

De dames
Dit jaar is het voor mij als boswachter in de omgeving van Renkum extra bijzonder. Er zijn tekenen dat er voor het eerst bronst is in de Renkumsepoort! De verbinding tussen de Veluwe en de Nederrijn wordt sinds vorig jaar betreden door een roedel hindes. Door het gebied rust te geven wilden we de dames zoveel mogelijk de gelegenheid geven zich in de Buunderkamp te vestigen. En als dat lukt volgen de mannen vanzelf!

De heren
De herten (mannetjes) leven door het jaar heen in hun eigen roedel. Maar als het bronst wordt zijn ze even geen dikke vrienden meer. Ze gaan ieder voor zich op zoek naar de hindes en soms gaan ze daarvoor helemaal naar de andere kant van de Veluwe!

Om indruk te maken probeert het hert zijn gewei zo imposant mogelijk te maken door het te behangen met mos en takken. Getooid met allerlei groen toont hij zich aan de dames. Ook urineert hij over zichzelf en in een zandbed waar hij in gaat liggen rollen. Een soort sexy parfum wat de dames aantrekkelijk vinden. De sterke muskusachtige geur die dan in de lucht hangt is duidelijk herkenbaar.

Plek waar bronstparfum wordt gemixt!

Het territorium
We hebben sporen van deze acties gevonden in de Buunderkamp. Duidelijk zijn er een of meer heren over het Jac. P. Thijsse ecoduct gekomen om de roedel hindes dat zich er ophoudt te veroveren. En dan komt ook het geburl! Het geluid dat het hert maakt om zijn territorium aan te geven en andere herten duidelijk te maken dat hij hier heer en meester is. Komt een ander hert dat betwisten?

Als meerdere mannen het voorzien hebben op dezelfde groep hindes wordt het knokken. Het recht van de sterkste geldt hier en met hun machtige geweien gaan ze elkaar te lijf. Het is puur een krachtmeting en de verliezer zal het veld ruimen.

Het belang van rust
We gaan de ontwikkelingen van de edelherten in de Renkumsepoort natuurlijk goed in de gaten houden. Om ze zoveel mogelijk de kans te geven hebben ze wel rust nodig. Daarom zullen we geen evenementen toestaan in de Buunderkamp. Edelherten zijn schuwe dieren en wanneer ze steeds verstoord worden zullen ze weer weg trekken. Houd je dan ook aan de toegangsregels van onze terreinen zoals aangegeven op de bebording. Als ze zich op hun gemak voelen heb je kans op een onverwachte ontmoeting met dit machtige dier!

Reacties

Auteur: Jaël Bergwerff

Jaël Bergwerff is een boswachter van Staatsbosbeheer en schrijft regelmatig een blog voor onze website. Zij is contactpersoon voor Stichting Renkums Beekdal. Zij houdt zich voornamelijk bezig met recreatieve voorzieningen bij Staatsbosbeheer.