Lezing: Met het ‘Gletsjerparadijs’ op weg naar NL2120

28 februari 2024  |  19:30 - 21:30

De Veluwe ligt er ogenschijnlijk vredig bij. Maar schijn bedriegt: er komen veel veranderingen aan. Met kansen en bedreigingen voor de natuur. Nu gaat het nog om recreatiezonering, omgevingswet, stikstof en de wolf. Ook belangrijk. Maar op lange termijn gaat het om klimaatverandering, zeespiegelstijging en verplaatsing van wonen en werken naar hoger gelegen gebieden. Zoals de Veluwe.

In het burgerinitiatief ‘Gletsjerparadijs’ houden bewonersorganisaties de ontwikkelingen in de Renkumse beekdalen nauwlettend in het oog. Met het ‘Gebiedsproces Renkumse Beekdalen’ hebben zij in tien dialoogbijeenkomsten de wensen, verwachtingen en zorgen van bewoners en belanghebbenden verzameld. Het resultaat wordt binnenkort aangeboden aan de gemeenteraden van Renkum, Ede en Wageningen, de provincie Gelderland en het Waterschap Vallei en Veluwe.

In deze Beekdallezing vertelt Mathieu Pinkers over het ontstaan en de toekomst van het burgerinitiatief ‘Gletsjerparadijs’. Hij geeft een sneak preview van het eindrapport van het Gebiedsproces.

Marjolein Sterk gaat in op de veranderingen op lange termijn. Wageningen Universiteit & Research heeft het aangedurfd een toekomstvisie op te stellen voor een toekomstbestendig en natuurvriendelijk Nederland in 2120. Wordt het dringen op de Veluwe?

Plaats:              Boscafé ‘De Beken’, Nieuwe Keijenbergseweg 174, 6871 VZ Renkum
Datum:             Woensdag 28 februari 2024
Tijd:                   19:30 – 21:30 uur. De zaal is open vanaf 19:00 uur
Kosten:              €7,00 voor toegang en koffie/thee in de pauze
Aanmelden:  Klik op Aanmelden en Betalen.
Zie verder hieronder de ‘Toelichting aanmelden en betalen‘.

Contact:           wim.braakhekke@renkumsbeekdal.nl ; Tel.: 06 3860 6262