Gelderse bioversiteitsdag

Beste natuurliefhebber,

De provincie Gelderland organiseert op vrijdag 3 november in het
Huis der Provincie de Gelderse biodiversiteitsdag.

Vrijwilligers en natuurbeheerders
De Gelderse biodiversiteitsdag is voor vrijwilligers en natuurbeheerders die zich inzetten voor de Gelderse natuur. Dat kan zijn bij een natuurorganisatie of bij een terreinbeherende organisatie, gemeente, waterschap, agrarische natuurvereniging en/of adviesbureau. Deze dag is een uitgelezen kans om kennis te maken met een ieder, vrijwilliger of professional, die betrokken en actief is in de Gelderse natuur.

Laat je informeren en inspireren
Het programma van de biodiversiteitsdag is afwisselend en actief en bestaat uit lezingen, flitspresentaties, workshops en films over biodiversiteit en  natuurbeheer in Gelderland. Hierbij zullen allerlei soortgroepen en Gelderse streken aan bod komen van vogels, insecten en vissen tot zoogdieren en van het Rivierengebied, de Veluwe tot de Achterhoek.
Wij hopen je op 3 november te mogen ontmoeten!

Met vriendelijke groet,
Gert Jan de Fijter

Programmamanager Natuur en Landschap, Provincie Gelderland
Datum en tijd: vrijdag 3 november 2017, 09.00 – 16.00 uur
Locatie: Huis der provincie, Markt 11, Arnhem

Meer informatie
Meer informatie over het programma volgt half september. Wanneer je vragen hebt over het symposium, kun je die sturen naar: symposium_biodiversiteit@gelderland.nl

De provincie Gelderland organiseert de Gelderse biodiversiteitsdag in samenwerking met
RAVON, FLORON en de Zoogdiervereniging.

Provincie Gelderland

Markt 11
6811 CG Arnhem
Postbus 9090
6800 GX Arnhem
026 359 99 99
provincieloket@gelderland.nl
www.gelderland.nl

Lees hier de PDF aankodiging

Reacties

Auteur: Stichting Renkums Beekdal

Stichting Renkums Beekdal is een initiatief van Staatsbosbeheer, IVN en de gemeente Renkum.