Gevraagd: educatievrijwilligers

Vind je het leuk om kinderen enthousiast te maken voor hun leefomgeving? Onze educatiegroep is dan wellicht iets voor jou. We zoeken daarvoor nieuwe vrijwilligers die kinderen natuur en landschap rond het beekdal laten beleven, ontdekken en onderzoeken. We bieden Renkumse basisscholen een programma rond natuur- en milieu-educatie en zijn ook actief bij evenementen rondom het informatiecentrum.
Wat zoeken we? We zoeken in het bijzonder mensen die met een groepje kinderen het bos ingaan en de natuur beleven, die samen waterbeestjes vangen en bekijken, appelmoes maken tijdens de oogstmarkt of die bootjes snijden om op de beek te laten varen, die iets met gezonde voeding en de boomgaard willen doen, die samen met kinderen kijken naar maatregelen rond duurzaamheid. Zowel schoolklassen als gezinnen willen we de natuur in en om het beekdal laten beleven en ontdekken. De thema’s die we daarbij kunnen aansnijden zijn divers en kunnen gaan van cultuurhistorie (grafheuvels, landgoederen), water en watermolens, voedsel (hoe het groeit en het belang van insecten) tot de grote soortenrijkdom in het Beekdal. Wat we uit kunnen voeren hangt af van de belangstelling van de vrijwilligers en de tijd die ze beschikbaar hebben. Iedereen kiest de onderdelen die hij/zij interesseert en zet zich daarbij in. De ene keer is dit een eenmalige activiteit, de andere keer iets wat jaarlijks terugkeert. Enthousiasme is belangrijker dan kennis.
Wat bieden we? Om de vrijwilligers startkennis mee te geven organiseren we dit voorjaar drie bijeenkomsten en drie excursies. De deelnemers maken hierbij kennis met het beekdal, thema’s en werkvormen nodig voor het uitvoeren van activiteiten. Daarna geven de vrijwilligers aan bij welke activiteiten zij zich in willen zetten.
Wil je meer informatie? Neem dan contact op met Ineke Puijk via ineke.puijk@renkumsbeekdal.nl of 0317-417575.

Reacties

Auteur: Stichting Renkums Beekdal

Stichting Renkums Beekdal is een initiatief van Staatsbosbeheer, IVN en de gemeente Renkum.