23 april: publiekswerkdag op Landgoed Oranje Nassau’s Oord

Op zaterdag 23 april is er de publiekswerkdag op Landgoed Oranje Nassau’s Oord. Landgoed Oranje Nassau’s Oord zoekt vrijwilligers die de handen uit de mouwen willen steken in een landgoedwerkgroep. Op de informatieavond van 2 april jongstleden kregen de aanwezigen in twee fraaie presentaties uitgelegd wat er aan landschapsschoon te onderhouden is op ONO en wat meedoen aan een landgoedwerkgroep inhoudt. Wilt u zich graag inzetten voor uw eigen omgeving op een fantastische plek met veel historie en natuur? Zinzia Zorggroep en Stichting Landschapsbeheer Gelderland (SLG) nodigen u van harte uit voor een publiekswerkdag op zaterdag 23 april. We verzamelen in de landbouwschuur op landgoed Oranje Nassau’s Oord aan de Kortenburg 4 in Wageningen. De dag begint om 10.00 uur en duurt tot ongeveer 14.00 uur. U kunt u voor deze dag aanmelden bij SLG, 026-3537444 of stuur een mail naar info@landschapsbeheergelderland.nl. U ontvangt dan een brief met de details.

landschapsbeheer“Natuur en cultureel erfgoed behouden voor de toekomst”
Stichting Landschapsbeheer Gelderland (SLG) en Zinzia zoeken mensen die het leuk vinden om in een werkgroep twee tot vier keer in de maand actief bezig te zijn op het landgoed. Onder deskundige begeleiding van de boswachter kunt u aan de slag in het bos, het beekdal of het park. Iedereen uit de omgeving is welkom: jong, oud, werkend, zonder werk, man of vrouw. “Vrijwilligers zijn belangrijk om dit mooie stuk natuur en cultureel erfgoed te behouden voor de toekomst. Hun inzet wordt enorm gewaardeerd. Ik hoop dan ook dat de vrijwilligers er zelf veel plezier en voldoening aan beleven”, aldus boswachter Frans Alberts.
zinzia

Werkgroepdag 23 april
Op de werkgroepdag wordt u gastvrij ontvangen door Zinzia en SLG. U maakt kennis met landgoed ONO tijdens een rondleiding en na een heerlijke lunch gaan we aan de slag met een paar werkzaamheden op het landgoed. U heeft een mooie en actieve dag en kunt kennis maken met het groene vrijwilligerswerk. Als u vrijwilliger in de landgoedwerkgroep wilt worden, kunt u tijdens deze dag ook uw wensen aangeven. Wilt u één keer per maand helpen of heeft u misschien elke dinsdag de tijd? Dit is allemaal bespreekbaar.

Aanmelden
Als u komt, moet u zich tevoren aanmelden bij SLG (info@landschapsbeheergelderland.nl o.v.v. werkdag ONO) en vermeldt daarbij het aantal mensen waarmee u komt. Dit vanwege de lunches en het aantal gereedschap die er moeten zijn voor iedereen. Draag stevige schoenen met platte zolen (werkschoenen, wandelschoenen, laarzen) en gemakkelijke kleding die een stootje kan hebben of modderig mag worden.

Alvast bedankt voor uw aanmelding en hopelijk tot ziens op 23 april
Kijk voor meer informatie op www.landschapsbeheergelderland.nl en www.zinzia.nl.

Reacties

Auteur: Stichting Renkums Beekdal

Stichting Renkums Beekdal is een initiatief van Staatsbosbeheer, IVN en de gemeente Renkum.