Kennisdagen in de Renkumsepoort

De afgelopen weken heb je misschien een hele ploeg Staatsbosbeheer mensen door het Renkums Beekdal zien sjouwen. Renkum is dit jaar een gastlocatie voor de kennisdagen van Staatsbosbeheer. Daarbij bezoeken collega’s uit het hele land collega’s om bij elkaar in de keuken te kijken. 
De bezoekende boswachters hebben rond gekeken in de Oostereng en daar een blesproef uitgevoerd. De Oostereng is een van de leerbossen in Nederland en er is een vak met bomen speciaal bedoeld voor educatie. Alle bomen hebben daar een nummer waarmee je aan kunt geven wat de effecten zijn wanneer je sommige bomen er tussenuit zou halen. Een boom die er uit gaat krijgt normaal gesproken een bles, een stip, zodat de bosbouwers weten welke boom ze moeten zagen. Nu werden alleen de nummers opgeschreven en met een speciaal programma op de computer werd dan uitgerekend of er op de juiste manier geblest is.
De boswachters hebben ook een bezoek gebracht aan het informatiecentrum. Daar hebben ze gekeken naar de unieke samenwerking tussen Staatsbosbeheer, Stichting Renkums Beekdal, het IVN en de gemeente. Na een inleidend welkom door een van de bestuursleden van de stichting konden ze aan de slag. We hebben ze een aantal vraagstukken voorgelegd om de uitstraling en de samenwerking nog beter te maken. Daar kwam heel veel inspiratie uit waarmee we met alle partijen aan de slag gaan. 
Iedereen was erg enthousiast over de plek en het informatiecentrum. Tijdens een wandeling door het gebied hebben ze kunnen zien hoe mooi het beekdal is en welke bijzondere soorten zoals Groot Bronkruid en Klimop Waterranonkel hier voorkomen. Deze kun je vanaf het vlonderpad bewonderen. Helemaal leuk is dat er zelfs een Porseleinhoen is waargenomen. Hopelijk blijft hij hier broeden.

Tekst: Jaël Bergwerff, Staatsbosbeheer

Reacties

Auteur: Stichting Renkums Beekdal

Stichting Renkums Beekdal is een initiatief van Staatsbosbeheer, IVN en de gemeente Renkum.