Klimop

Hele volksstammen hebben hun schooljaren gesleten in een gebouw met ‘klimop’ aan de gevel: als naambord, als plant of beide. Dan zou je toch zeggen dat het wel een heel populaire plant moet zijn. Maar nee, er zijn veel mensen die hem vrezen.

Aan het laantje waar ik dagelijks loop staat een rij eiken met een prachtige pruik klimop in hun kruin. Een nieuwe bewoner heeft daar korte metten mee gemaakt. Op een noodlottige zaterdag heeft hij bij de eiken voor zijn huis alle klimop vermoord. Voor de zekerheid had hij een stuk uit de stam van de klimop gezaagd, je weet immers maar nooit …. Ter compensatie had hij één vogelhuisje ophangen. Aangesproken op zijn actie, bleek hij te denken dat hij een goede daad had verricht. De klimop zou immers de bomen ‘verstikken’.

Dit argument hoor je wel vaker, maar het slaat nergens op. Ja, klimop groeit langs de stam, maar een boom ademt niet door zijn stam, daar heeft hij zijn bladeren voor. Hoe zou klimop hem dan kunnen verstikken? Wurgen kan hij ook niet. Klimop hecht zich weliswaar aan de stam, maar omklemt hem niet. Klimop is ook geen parasiet, want hij is groen en maakt zijn eigen suikers met behulp van koolzuurgas en licht. Concurreren om licht doet hij niet want zijn blad bevindt zich binnen de kroon van de boom. Concurreren om water en voedingsstoffen kan hij wel, maar dat doen andere planten en struiken ook en dat is geen reden om ze te verwijderen. Het enige wat klimop te verwijten valt is dat hij het hele jaar door blad draagt en in de winter wind vangt, waardoor zwakke bomen kunnen omvallen. Maar bomen worden niet zwak door klimop. Gezonde bomen met klimop in hun kroon vallen niet om door een winterse storm.

Foto Kars Veling www.vlinderstichting.nl

Klimop is een ideale plant voor insecten en vogels. Hij bloeit van september tot december, als nergens anders meer honing en stuifmeel te vinden is. Hij bloeit echter alleen als hij kan klimmen en niet wordt gesnoeid. Op een zonnige herfstdag worden de bloemen massaal bezocht door bijen, vliegen en vlinders, zoals atalanta, dagpauwoog, kleine vos, gehakkelde aurelia. De bessen worden graag gegeten door merels, spreeuwen en houtduiven. Ze zijn rijp in de winter en het voorjaar, wanneer ander voedsel schaars is. Omdat klimop blijvend groen is, biedt hij het hele jaar door schuil- en slaapgelegenheid voor vlinders, vogels, vleermuizen en eekhoorns. Merel, heggenmus, winterkoning en grauwe vliegenvanger nestelen graag in klimop. En hij haalt ook nog eens fijnstof uit de lucht. Wie zijn tuin diervriendelijk wil maken plant klimop en laat hem klimmen. Ik geniet ieder najaar van het gezoem van de vele insecten en iedere winter van foeragerende vogels.

Reacties

Stichting Renkums Beekdal

Auteur: Stichting Renkums Beekdal

Stichting Renkums Beekdal is een initiatief van Staatsbosbeheer, IVN en de gemeente Renkum.