Knoppergalwesp

Knoppergal​wesp (foto: Saxifraga-Frank Dorsman)
Andricus quercuscalicis
De gal wordt gevormd op de eikels van de Zomereik. De gallen zijn kegelvormig met vele onregelmatige, smallere en bredere lijsten Het oppervlak van de gal is aanvankelijk groen en kleverig. Later worden de gallen droog en bruin. In de herfst vallen de gallen met de eikels af.