Rozenkevertje

Rozenkever (foto: Saxifraga-Ab H Baas)
De bladsprietkevers zijn als groep gemakkelijk te herkennen door de bouw van hun antennen. De laatste antenneleden zijn aan één zijde uitgegroeid tot lamellen, die samengevouwen kunnen worden tot een knots, waaraan de familie de naam bladsprietkevers te danken heeft. Vele soorten voeden zich met mest of rottend, plantaardig materiaal. Het Rozenkevertje is de meest bekende vertegenwoordiger en werd gevonden op Braam in één van de bosranden.