Bandheidelibel

Bandheidelibel vrouwtje (foto: Huib Poot)
Sympetrum pedemontanum
De Bandheidelibel is een kleine heidelibel van 28-35 mm groot met een onmiskenbare vleugeltekening: in de tophelft van elke vleugel loopt een donkerbruine dwarsband. Het mannetje heeft een rood gekleurd achterlijf, dat ter hoogte van segment 7 verbreed is. Vrouwtjes zijn, net als de vrouwtjes van de meeste andere soorten heidelibellen, geelbruin gekleurd. De grote, langwerpige pterostigma’s zijn rood (mannetje) of crèmekleurig (vrouwtje) en vormen een mooi contrast met de donkere vleugelbanden.
Vanaf 1999 is de Bandheidelibel sterk toegenomen: in Overijssel is de soort inmiddels vrij algemeen, maar daarbuiten nog steeds vrij zeldzaam. Deze mobiele libel vliegt van half juni tot half oktober en onderneemt bij warm en zonnig weer vaak zwerftochten. Het vrouwtje Bandheidelibel dat op 30 juli 2014 in het drasse grasland met moerasvegetatie in het beekdal is waargenomen zal zo’n zwerfster geweest zijn. De soort plant zich voort in stilstaande tot zwak stromende, ondiepe en zonbeschenen waterlopen, meestal met een goed ontwikkelde oevervegetatie. De larven van de Bandheidelibel komen in allerlei soorten wateren voor; vrijwel altijd wordt het voortplantingswater gevoed door kwel.
Meer informatie: www.vlinderstichting.nl/libellen/overzicht-libellen/details-libel/bandheidelibel