Bruine winterjuffer

Bruine winterjuffer vrouwtje (foto: Jerina van der Gaag)
Sympecma paedisca
Samen met de zeldzamere en gelijkende Noordse winterjuffer is de Bruine winterjuffer de enige Europese libel die als imago overwintert. Mannetjes en vrouwtjes lijken qua uiterlijk op elkaar. De juffer heeft een lichtbruin achterlijf met een bronskleurige tekening in de vorm van ‘torpedo’s’. De pterostigma’s zijn bruin en langgerekt. In rust worden de vleugels aan één kant van het lichaam gehouden. De Bruine winterjuffer kan mogelijk verward worden met vrouwtjes Watersnuffel.
De Bruine winterjuffer is in principe het hele jaar door te zien. In het voorjaar is de soort vooral actief van begin april tot eind juni. Ze zijn dan bij de voortplantingswateren waar te nemen: allerlei stilstaande, ondiepe wateren, zoals vennen, poelen en (duin)plassen, met goed ontwikkelde verlandingsvegetaties. De nieuwe (najaars)generatie vliegt van begin juli tot eind oktober en is meestal verder van het voortplantingswater af aan te treffen. In de wintermaanden zitten ze veelal verstopt in pollen Pijpenstrootje op de heide, langs bosranden en in ruigtes.
De Bruine winterjuffer is de afgelopen 25 jaar flink toegenomen en breidt zich verder uit naar de noordelijke helft van Nederland. De soort is in 2014 vooral waargenomen in de Papierweide (V), maar ook bij de Oliemolenbeek in het Beekdal (D) en in de Grunsfoortweide.
Meer informatie: www.vlinderstichting.nl/libellen/overzicht-libellen/details-libel/bruine-winterjuffer