Geelvlekheidelibel

Geelvlekheidelibel mannetje (foto: Jerina van der Gaag)
Sympetrum flaveolum
Door de grote oranjegele vlekken aan de vleugelbasis is de Geelvlekheidelibel goed te herkennen. De grootte van deze vlekken kan echter, vooral bij vrouwtjes, variëren. Mannetjes hebben een recht, oranjerood gekleurd achterlijf en vanaf zijaanzicht is een doorlopende zwarte streep zichtbaar. Bij vrouwtjes is het achterlijf oranjegeel van kleur. De doorlopende zwarte lengtestreep aan de zijkant van het achterlijf is bij het vrouwtje meer centraal geplaatst. De poten zijn zwart met gele lengtestrepen. De Geelvlekheidelibel kan verward worden met andere heidelibellen, vooral met de Zwervende heidelibel.
De Geelvlekheidelibel heeft een voorkeur voor ondiepe, dichtbegroeide wateren met een sterk wisselende waterstand, zoals moerassige laagtes en tijdelijk droogvallende moerassen. De aantallen Geelvlekheidelibel wisselen in Nederland jaarlijks sterk. In jaren waarin de soort vanuit Oost-Europa in grote aantallen ons land bereikt is de libel algemeen. Na zo’n invasiejaar kan de Geelvlekheidelibel zich nog een aantal jaren voortplanten en een populatie in stand houden. Van de soort zijn na 1998 geen grote invasies meer geweest. De Geelvlekheidelibel laat sindsdien een sterke afname zien en wordt de laatste jaren nauwelijks waargenomen. Tijdens de KNNV-inventarisatie in 2014 is in het beekdal (D) tweemaal een mannetje Geelvlekheidelibel aangetroffen: in het drassige grasland met moerasruigte en greppels en het daarboven gelegen vochtige grasland.
Meer informatie: www.vlinderstichting.nl/libellen/overzicht-libellen/details-libel/geelvlekheidelibel