Tengere pantserjuffer

Tengere pantserjuffer mannetje (foto: Jerina van der Gaag)
Lestes virens
Van de in Nederland voorkomende pantserjuffers is de Tengere pantserjuffer de kleinste en slankste (30-39 mm). Net als de andere soorten binnen het geslacht pantserjuffers houdt de Tengere pantserjuffer in rusthouding de vleugels vaak iets gespreid. De juffer is metallic-groen tot bronskleurig met in de doorzichtige vleugels een langgerekt bruin pterostigma met lichte zijnaden. Het mannetje krijgt met de tijd uitsluitend op de laatste twee achterlijfsegmenten blauwe berijping. Hiermee onderscheiden mannetjes van de Tengere pantserjuffer zich van de mannetjes Gewone en Tangpantserjuffer.
De Tengere pantserjuffer vliegt van eind juni tot eind oktober en wordt in Nederland vooral aangetroffen in voedselarme bos- en heidevennen en licht verstoorde hoogvenen op de hogere zandgronden. Kleine, beschut gelegen vennen met verlandingsvegetatie zijn favoriet, maar de soort wordt ook steeds vaker in bijvoorbeeld duinplassen en op natuurontwikkelingsterreinen aangetroffen. Ondiepe en zonnig gelegen poelen met een wisselende waterstand en (ondergedoken) vegetatie bieden een geschikt leefgebied voor de larven van deze juffer. De Tengere pantserjuffer komt vooral voor in de oostelijke helft van Nederland en is de laatste jaren flink toegenomen. In 2014 zijn tijdens de KNNV-inventarisatie vier exemplaren waargenomen langs de Oliemolenbeek, in het beekdal (D).
Meer informatie: www.vlinderstichting.nl/libellen/overzicht-libellen/details-libel/tengere-pantserjuffer