Vroege glazenmaker

Vroege glazenmaker (foto: Willem van Raamsdonk)
Aeshna isoceles
Bij de Vroege glazenmaker zijn mannetjes en vrouwtjes qua uiterlijk vrijwel identiek. De soort is te herkennen aan het oranjebruine achterlijf met fijne, zwarte lengtestrepen, de gifgroen gekleurde ogen en heldere vleugels. Op het achterlijf bevindt zich op segment 2 een gele spijkervormige vlek. Op de zijkant van het borststuk zijn twee smalle gele banden aanwezig. In tegenstelling tot andere glazenmakers van het geslacht Aeshna ontbreekt de mozaïekachtige tekening van lichte vlekjes op het achterlijf en is in de achtervleugels een saffraangele basisvlek zichtbaar. De Vroege glazenmaker is mogelijk te verwarren met de Bruine glazenmaker en de zeer zeldzame Zadellibel.
De Vroege glazenmaker is één van de vroegst vliegende glazenmakers en is vanaf eind april tot eind oktober waar te nemen. De soort geeft de voorkeur aan schone wateren met een goed ontwikkelde oever- en verlandingsvegetatie en komt vooral voor in laagveenmoerassen en veenweidegebieden. Op de hogere zandgronden is de Vroege glazenmaker lokaal aan te treffen bij plassen en matig voedselrijke vennen. De Vroege glazenmaker is vanaf 1999 sterk toegenomen, maar is voor de Veluwe nog vrij zeldzaam. Tijdens de KNNV-inventarisatie in 2014 zijn bij de Halveradsbeek twee imago’s aangetroffen, waaronder een ei-afzettend vrouwtje.
Meer informatie: www.vlinderstichting.nl/libellen/overzicht-libellen/details-libel/vroege-glazenmaker