Gepijlde micro-uil

Gepijlde micro-uil (foto: Saxifraga-Ab H Baas)
Schrankia costaestrigalis
Eén van de kleinste macrovlinders in Nederland. De soort is vrij zeldzaam en kent in Gelderland niet veel vliegplaatsen. De Gepijlde micro-uil komt voor in vochtige bossen, moerassen, natte weilanden en rivieroevers. Als waardplant worden verschillende kruidachtige en houtige planten gebruikt, zoals Struikheide. In het Renkums Beekdal is de soort in 2014 op drie momenten waargenomen.
https://www.vlinderstichting.nl/vlinders/overzicht-vlinders/details-vlinder/gepijlde-micro-uil