Roodachtige herfstuil

Roodachtige herfstuil (foto: Maarten Immerzeel)
Een soort van de zandgronden en kuststreek. Een algemene soort op de Veluwe. De Roodachtige herfstuil heeft de Rode Lijststatus ‘bedreigd’. De soort kan worden waargenomen in loofbossen, struwelen, duinen en heiden. De waardplanten zijn diverse loofbomen, zoals Eik en Berk, maar ook Struikheide en Bosbes. Er is één exemplaar waargenomen. Dit betreft de meest zuidelijke waarneming die op de Veluwe is gedaan.
https://www.vlinderstichting.nl/vlinders/overzicht-vlinders/details-vlinder/roodachtige-herfstuil