Baardvleermuis

Baardvleermuis (foto: Jeroen Kwakkel)

De baardvleermuis is tijdens de inventarisatie van de KNNV niet waargenomen. Echter wel tijdens de wintertelling 2018 van een winterverblijf hoger op de beboste hellingen van Oostereng, grenzend aan het Renkums beekdal.