Gewone dwergvleermuis

Gewone dwergvleermuis (foto: Wiegert Steen)
De gewone dwergvleermuis is de meest waargenomen vleermuissoort in het Beekdal (en Nederland). Het is een kleine wendbare vleermuis met het formaat van een luciferdoosje, die in de avondschemering op zicht kan worden waargenomen. De gewone dwergvleermuis verblijft overdag in bebouwing en foerageert ’s nachts zowel langs de bosrand, boven de boomtoppen, als boven open plekken of rond lantaarnpalen.