Grootoorvleermuis

Grootoorvleermuis (foto: Wiegert Steen)
De gewone grootoorvleermuis is een vaste bewoner van zowel zomer- als winterverblijven in en om het beekdal. De gewone grootoorvleermuis verblijft ‘s zomers zowel in bomen als in gebouwen. In de winter wordt bij voorkeur gebruik gemaakt van ondergrondse ruimte zoals bijvoorbeeld de voormalige ijskelder van Oranje Nassauoord of de aardappelkelder nabij het informatiecentrum. De gewone grootoorvleermuis vliegt pas uit als het volledig donker is. Hij plukt zowel prooi van vegetatie (foliage gleaning) als vliegende insecten uit de lucht. Bij het vangen van insecten uit de lucht wordt gebruik gemaakt van vleugels en/ of staart die als een soort net worden gebruikt. Hij eet voornamelijk nachtvlinders en tweevleugeligen.