Laatvlieger

De laatvlieger is een grote vleermuis met een brede snuit en brede vleugels. Je kunt de laatvlieger zien vliegen in de avondschemering wanneer hij vanaf de omliggende bebouwing naar het Renkums beekdal komt om daar zijn voedsel te zoeken. Voordat hij zich te goed gaat doen aan kevers en nachtvlinders neemt hij soms eerst nog een slokje uit de beek. De laatvlieger foerageert langs de bosranden van de beboste hellingen, rond alleenstaande bomen of op open plekken.