Rosse vleermuis

Rosse vleermuis (foto: Wiegert Steen)
De rosse vleermuis is een vaste bewoner van het beekdal. Deze boombewonende soort vliegt uit in de vroege avondschemering. Vanaf de parkeerplaats bij het informatiecentrum kan de rosse vleermuis al kort na zonsondergang worden waargenomen. Het is één van de grootste vleermuizen van West-Europa met smalle vleugels en een snelle hoge vlucht. De rosse vleermuis is een jager van open terreinen, boven water en moerasgebieden. Hij eet grote kevers en nachtvlinders, maar ook wel kleine, in zwermen vliegende dansmuggen. Jachtperioden liggen vooral in de avond- en ochtendschemering en duren ongeveer een uur. Tussentijds keren de dieren terug naar hun verblijfplaatsen.