Bruine vuurvlinder

Bruine vuurvlinder (Renkums Beekdal) (foto: Sierd Zijlstra)
Lycaena tityrus – Rode Lijst 2009: kwetsbaar
De Bruine vuurvlinder kan qua uiterlijk verward worden met de Kleine vuurvlinder. De onderkant van de achtervleugel is echter geelbruin van kleur met zwarte vlekjes en oranje achterrandvlekken. Bij mannetjes is de bovenkant van de voor- en achtervleugels bruin met enkele zwarte vlekken. Bij het vrouwtje is de bovenkant van de voorvleugels oranje met zwarte vlekken.
Deze vrij schaarse standvlinder komt tegenwoordig nog voor op de zandgronden van de Veluwe, Drenthe en delen van Twente. De soort is vooral aan te treffen in bloemrijk terrein dat de overgang vormt van meer voedselrijke naar voedselarme milieus. Zonnige, beschut gelegen plekjes, zoals bosranden, hebben daarbij de voorkeur. De Bruine vuurvlinder besteedt relatief veel tijd aan het zoeken naar nectar. Allerlei typen bloemen, waarbij de nectar ondiep ligt, worden bezocht. De belangrijkste waardplanten zijn Schapenzuring en Veldzuring. De vlinder heeft twee generaties: de eerste vliegt in mei en juni, de tweede vooral in augustus. De Bruine vuurvlinder is tijdens de KNNV-inventarisatie in 2014 alleen in het beekdal (D) aangetroffen. De soort is de laatste jaren in heideterreinen op de Veluwe toegenomen, maar laat een afname zien in Drenthe.
Meer informatie: www.vlinderstichting.nl/vlinders/overzicht-vlinders/details-vlinder/bruine-vuurvlinder