Citroenvlinder

Citroenvlinder vrouwtje (Renkums beekdal) (foto: Jerina van der Gaag)
Gonepteryx rhamni
De Citroenvlinder is een grote vlinder, waarvan vooral het mannetje met zijn citroengele vleugels een opvallende verschijning is. Het vrouwtje is bleekgeel tot bijna wit van kleur. De onderkant van de vleugels is groenachtig. De voorvleugel heeft een puntige vleugelpunt en ook bij de achtervleugel bevindt zich halverwege de achterrand een puntje.
De Citroenvlinder is een algemene vlinder, zeer mobiel en komt verspreid over het hele land voor. De soort wordt vooral waargenomen langs bosranden en struwelen, maar ook in parken en bloemrijke tuinen. Als één van de weinige vlinders die als imago overwintert kan de Citroenvlinder al vanaf begin februari gezien worden. Deze generatie vliegt tot begin juni en wordt eind juni door de tweede generatie opgevolgd. Voor de ei-afzet gaat de voorkeur uit naar jong Sporkehout op open zonnige plaatsen. Het vrouwtje vliegt dan veel en ze kan zich daarbij over een groot gebied verspreiden. In de zomermaanden wordt veel nectar genuttigd en een vetvoorraad opgebouwd om de winter te kunnen overleven. Citroenvlinders worden vaak drinkend aangetroffen op Grote kattenstaart, distels en Vlinderstruik. In het Renkums Beekdal is de soort op veel plekken waargenomen, met de grootste aantallen bij het struweel ten noorden van de Grunsvoortweide (G) en bij het braamstruweel langs het drassige grasland ten noordwesten van het beekdal.
Meer informatie: www.vlinderstichting.nl/vlinders/overzicht-vlinders/details-vlinder/citroenvlinder