Icarusblauwtje

Icarusblauwtje mannetje (Kwintelooijen) (foto: Jerina van der Gaag)
Polyommatus icarus
Het Icarusblauwtje is een kleine vlinder: de voorvleugellengte is circa 15 millimeter. Bij de mannetjes is de bovenkant van de vleugels helder blauw gekleurd. Bij vrouwtjes is de bovenkant bruin met soms een sterke blauwe bestuiving; op het onderste deel van de vleugels is een aantal kleine oranje vlekjes zichtbaar. De vleugelfranje is wit. Op de onderkant van de voorvleugel bevinden zich, net als bij het Bruin blauwtje, zwarte, met witte rand omgeven vlekjes. Het Icarusblauwtje heeft bij de vleugelbasis echter twee wortelvlekken. Deze wortelvlekken zijn bij het Bruin blauwtje afwezig.
Het Icarusblauwtje is een zeer algemene soort, die verspreid in het land voorkomt. Het is een kenmerkende soort voor schraal, bloemrijk grasland, bermen en braakliggend terrein. De vlinder vliegt van begin mei tot begin oktober in twee overlappende generaties. In sommige jaren komt nog een derde generatie tot ontwikkeling. Het Icarusblauwtje drinkt nectar van een heel scala aan kruiden, meestal vlinderbloemigen. Eitjes worden door de eerste generatie vooral afgezet op Kleine klaver; latere generaties gebruiken voornamelijk Gewone rolklaver. Van het Icarusblauwtje zijn tijdens de KNNV-inventarisatie in 2014 in het Renkums Beekdal bijna 150 individuen geteld. De soort werd voornamelijk gezien in de droge tot vochtige graslanden in het oostelijk deel van het beekdal (D) en in de droge pioniervegetatie aan de oost- en westzijde van de Papierweide (V).
Meer informatie: www.vlinderstichting.nl/vlinders/overzicht-vlinders/details-vlinder/icarusblauwtje