Zwartsprietdikkopje

Zwartsprietdikkopje (foto: Bart Heijne)
Thymelicus lineola
Het Zwartsprietdikkopje is geelbruin gekleurd en op de bovenkant van de vleugels is geen vlekkenpatroon zichtbaar. De onderkant van de antenneknop is zwart; bij het sterkgelijkende Geelsprietdikkopje is deze geeloranje. Mannetjes hebben een zwarte geurstreep op de bovenkant van de voorvleugel.
Het Zwartsprietdikkopje is een algemene vlinder en komt vrijwel in heel Nederland voor. De soort is aan te treffen in bermen, ruigten en in de randen van niet al te intensief gebruikte graslanden met overjarige grassen en nectarrijke kruiden. In zeer schrale terreinen komt het Zwartsprietdikkopje zelden voor. Het Zwartsprietdikkopje heeft één generatie en vliegt van eind juni tot begin september. Belangrijke nectarplanten zijn Akkerdistel, Rode klaver en Moerasrolklaver. De vlinders besteden veel tijd aan het drinken van nectar. Diverse grassen, die op zonnige plaatsen groeien, worden als waardplant gebruikt: Gladde witbol, Kropaar, Kweek en Timoteegras. Het Zwartsprietdikkopje overwintert als ei. Tijdens de KNNV-inventarisatie in 2014 werden bijna 100 Zwartsprietdikkopjes waargenomen. De meeste exemplaren vlogen in de droge tot vochtige graslanden en het drassige grasland met moerasruigte in de oostelijk gelegen rand van het beekdal (D).
Meer informatie: www.vlinderstichting.nl/vlinders/overzicht-vlinders/details-vlinder/zwartsprietdikkopje