Posthorenslak

De Posthorenslak is een in zoet water levende longslak uit de familie der Schijfhorenslakken. Het is een forse slak, waarvan het huisje sprekend lijkt op een ouderwetse posthoorn. De slak heeft een long, maar kan ook zuurstof uit het water opnemen. De soort is net als bijna alle slakken hermafrodiet (tweeslachtig), maar kan zichzelf niet bevruchten. De dieren leven in stilstaande wateren met een rijke plantengroei. Het voedsel bestaat uit algen en detritus. In Nederland komt deze soort algemeen voor. In het Renkums Beekdal kwam deze soort vrijwel overal veel voor in de natte ecotopen. .
https://www.verspreidingsatlas.nl/S65500