Slanke poelslak

De Slanke poelslak is gemakkelijk herkenbaar aan de slanke kegelvorm (driemaal zo hoog als breed). Het huisje is lichtbruin van kleur, soms geel- of roodachtig. De soort kan goed perioden van uitdroging doorstaan.
https://www.verspreidingsatlas.nl/S63900