Beuk

Beuk (foto: Bart Heijne)
Beukenlaan (foto: Dirk Prins)
In de bossen op de oosthelling van het Renkums beekdal overheersen lokaal Beuk en Zomereik. De stam van de Zomereik is glad. Het blad is ovaal en heeft een gave bladrand waar een lichte golf in zit. De vruchten, de beukennootjes, worden onder andere verspreid door eekhoorns, die ze als wintervoorraad gebruiken.
De Beuk is een schaduwsoort. Hij kan uitstekend opgroeien in schaduwrijke omstandig­heden. De Beuk is ook een zogenaamde climaxsoort, dat wil zeggen dat in de natuur de Beuk in het eindstadium van een loofbos-ontwikkeling in de gematigde streken meestal van nature een der dominant optredende boomsoorten is. De beuk verdraagt echter geen hoge waterstanden of droge zandgronden.
Meer informatie: https://www.verspreidingsatlas.nl/0513