Es

Es (foto: Dirk Prins)
In het gebied zijn ook enkele soorten van voedselrijke bodem aangetroffen, zoals Es en Gewone esdoorn. Na de laatste ijstijd verscheen de Es 6500 jaar voor Christus samen met de Zwarte els en Linde in ons land. Aan de veervormige bladeren (deze zijn langwerpig tot eirond, toegespitst en aan de rand van de deelblaadjes is gezaagd) en de zwarte knopschubben is de Es gemakkelijk te herkennen. De bloemen verschijnen vlak voor het blad en bestaan uit pluimvormige, uit de oksels van bladknoppen ontspringende, bloeiwijzen. De vruchten zijn voorzien van ‘vleugels’ die helpen bij de verspreiding door de wind. De Es komt voor in relatief lichte bossen, en laat ook zelf veel licht door. Het is echt een soort van het rivierengebied en beekbegeleidende bossen.
Meer informatie: https://www.verspreidingsatlas.nl/0531