Ruwe berk

Ruwe berk (foto: Dirk Prins)
In de bossen op de westhelling van het Renkums beekdal overheersen bomen die kenmerkend zijn voor loofbossen op voedselarme grond, zoals Ruwe berk, Grove den, Wilde Lijsterbes en Sporkehout. De (voormalige) kapvlaken op de westhelling van het dal bestaan over het algemeen uit vrij eentonige bomenakkers met dominantie van Ruwe berk.
De Ruwe berk is een slanke boom, makkelijk herkenbaar aan zijn specifieke witte schilferige bast en de afhangende twijgen. Jonge twijgen worden spoedig kaal. En hebben door harsklieren een min of meer wrattig oppervlak. Het is een in Nederland zeer veel voorkomende boomsoort die te vinden is in zowat alle loofbossen op voedselarme bodem. Ook is het een opvallende boom, vaak alleenstaand, op heidevelden.
Meer informatie: https://www.verspreidingsatlas.nl/0140