Sporkehout

Vuilboom (foto: Bart Heijne)
Vuilboom 2 (foto: Bart Heijne)
In de bossen op de west- en oosthelling van het Renkums beekdal komt regelmatig Sporkehout voor. Sporkehout is goed herkenbaar aan de armbloemige trosjes met groenachtig tot witte bloemetjes die in de oksels van bladeren staan. De gaafrandige bladeren staan verspreid aan de takken. De besachtige vruchten kleuren van helder groen eerst rood en later zwart. Sporkehout is waardplant voor dagvlinders citroenvlinder en boomblauwtje, voor verschillende motten en enkele andere insecten. De bessen worden voornamelijk gegeten door (vruchtetende) vogels zoals grote lijster, kramsvogel en fazant, die zo de zaden verspreiden. Omdat deze struik zo´n lange bloeiperiode heeft, is het een zeer belangrijke drachtplant voor honingbijen. Sporkehout is een struik die in veel verschillende bostypen op voedselarme grond voorkomt.
Meer informatie: https://www.verspreidingsatlas.nl/0530