Tamme kastanje

Tamme kastanje (foto: Dirk Prins)
De stekelige vruchten van de Tamme kastanje (foto: Dirk Prins)
Van de soorten op voedselarme bodem overheersen op de oosthelling in de boomlaag lokaal Zomereik en Beuk en in mindere mate Tamme kastanje. De Tamme kastanje behoort tot dezelfde familie als Beuken en Eiken. Oorspronkelijk komt de Tamme kastanje uit Zuid-Europa en is door de Romeinen ingevoerd. Het is een boomsoort die een ouderdom van 400 jaar kan bereiken. De boomsoort is gemakkelijk te herkennen aan het relatief lange (12-20 cm), leerachtige blad met een scherp getande rand en de zeer stekelige bolster van de vrucht. De zaden zijn de bekende eetbare kastanjes. De schors van de bomen vertoont lengtegroeven die op scheuren lijken.
Zonnige tot licht beschaduwde, warme plaatsen op matig droge tot matig vochtige, voedselarme tot matig voedselrijke, zwak zure grond (zand en leem). De soort is vrij zeldzaam, maar plaatselijk algemeen op de hogere gronden van Midden- en zuidelijk Nederland en in Zuid-Limburg. Tamme kastanjes worden ook wel aangeplant in parken en tuinen.
Meer informatie: https://www.verspreidingsatlas.nl/0273