Wilde lijsterbes

Wilde lijsterbes (foto: Dirk Prins)
Wilde lijsterbes 2 (foto: Dirk Prins)

 

In de bossen op de west- en oosthelling van het Renkums beekdal komt regelmatig Wilde lijsterbes voor. Wilde lijsterbes is gemakkelijk te herkennen aan de tuilen met witte bloemen in de voorzomer en aan de oranje tot vuurrode besvormige vruchten in de nazomer en herfst. Ook de oneven geveerde bladeren met hun gezaagde bladranden herken je goed. De bloemen worden door veel insecten bezocht en zorgen zo voor bestuiving en bevruchting. De bessen kunnen voor de mens giftig zijn. Voor spreeuwen en lijsters, die de bessen maar al te graag eten als er minder ander voedsel te vinden is geldt dit niet. Zo wordt de soort verspreid. De algemeen voorkomende soort staat in veel verschillende bostypen en struweelranden, meestal op voedselarme tot matig voedselrijke bodems.
Meer informatie: https://www.verspreidingsatlas.nl/1227