Fijn bekermos

Fijn bekermos 1 (foto: C. Heyting)
Fijn bekermos 2 (foto: C. Heyting)

Fijn bekermos vormt kleine grijsgroen schubjes, waarop vervolgens prachtige bekertjes verschijnen, zo’n 2 cm groot, dus goed zichtbaar. Fijn bekermos hoort bij de ‘Cladonia’s’, een grote groep van soorten die vooral tussen heide en op randen van het stuifzand groeien. Maar ook op dood hout op de grond zijn ze vaak te vinden, en fijn bekermos groeit ook regelmatig op boomvoeten. De bekertjes zijn fijn bepoederd met korreltjes die zorgen voor de verspreiding.
https://www.verspreidingsatlas.nl/4155

Foto 1: Op deze stam zijn met het blote oog vele bekertjes te zien van Fijn bekermos.
Foto 2: met een loep zijn de schubjes en poederkorrels op de bekertjes te zien.