Gekroesde haarmuts

In de jaren zeventig van de vorige eeuw groeide deze fraaie en gemakkelijk herkenbare soort nog voornamelijk langs de kust. Tegenwoordig is de soort ook in het binnenland weer regelmatig te vinden op bomen en struiken met een voedselrijke schors in luchtvochtige bossen. Mogelijk is de sterke toename in het binnenland een gevolg van de toegenomen ‘voedselrijkdom’ (fijn stof, stikstof) van de atmosfeer.
https://www.verspreidingsatlas.nl/2847