Gewoon veenmos

Gewoon veenmos (foto: Saxifraga-Hans Boll)
Veenmos groeit op natte plekken die door regenwater gevoed worden, dus zuur en relatief voedselarm water. De onderkant van de plant sterft steeds af, terwijl de bovenkant blijft doorgroeien. Het werkt als een spons die regenwater vasthoudt. Hierdoor ontstaat na verloop van tijd een dikke laag dood plantmateriaal dat veen wordt genoemd.
Tussen twee greppels in het beekdal is een plek van enkele tientallen vierkante meters aangetroffen met verschillende soorten veenmossen, waaronder Gewoon veenmos. Gewoon veenmos is in Nederland de meest algemene Veenmossoort.
https://www.verspreidingsatlas.nl/3015