Gladde haarmuts

Van het geslacht haarmuts komen in Nederland maar liefst 24 soorten voor. De meeste zijn met enige ervaring met een loep in het veld te herkennen. Je vindt ze vooral op takken en stammen van bomen met een voedselrijke schors. Haarmutsen vormen doorgaans kleine, ronde groene polletjes en zijn overdekt met talrijke, kortgesteelde sporenkapsels. Ze danken hun Nederlandse naam aan het meestal behaarde, mutsvormige huikje dat het jonge kapsel bedekt. Gladde haarmuts groeit vooral als pionier op bomen met een rijke schors in open bossen en op vrijstaande bomen. Na een eerdere achteruitgang, neemt Gladde haarmuts de laatste decennia weer sterk toe. In jonge wilgen-, populieren- en eikenbossen worden soms behoorlijke dichtheden bereikt.
https://www.verspreidingsatlas.nl/2852