Korreltjespeermos

Korreltjespeermos
Mniaceae
Bladmossen
Niet bedreigd
Vrij zeldzaam
Pohlia camptotrachela (Renauld & Cardot) Broth.

Bolletjes- en Korreltjespeermos komen voornamelijk voor in de pleistocene gebieden en lijken zich de laatste tientallen jaren relatief sterk te hebben uitgebreid. Ze verspreiden zich bij ons uitsluitend vegetatief (o.a via watervogels, recreatie en transport via water), wat de langzame uitbreiding verklaart. Beide mossen zijn aangetroffen in een dichtgegroeide waterloop in het noorden van het beekdal.
Bolletjesspeermos: https://www.verspreidingsatlas.nl/2913
Korreltjespeermos https://www.verspreidingsatlas.nl/2914