Kwastjesmos

Kwastjesmos
Pylaisiadelphaceae
Bladmossen
Niet bedreigd
Vrij zeldzaam
Platygyrium repens (Brid.) Schimp.

Kwastjesmos groeit vooral op Wilgen, maar ook op Es, Els en Eik is de soort regelmatig aan te treffen. Dit mos is pas in de 2e helft van de 20e eeuw in ons land waargenomen.
https://www.verspreidingsatlas.nl/2898